Co z 6 latkami?

Wprowadzenie w Polsce, w 2009 roku obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego budzi wiele kontrowersji, głownie wśród grupy psychologów dziecięcych i zdezorientowanych rodziców. Jednak cały proces został rozłożony na 3 lata, w których to (od 2009/2010 do 2011/2012) rodzice sześciolatków nie muszą, a jedynie mogą umieścić swoje pociechy w pierwszych klasach. Warunkiem koniecznym, a później wymaganym przez przepisy jest to, aby rok przed pójściem do szkoły podstawowej dziecko odbyło roczne „przygotowanie” w ostatniej grupie przedszkolnej. Jeżeli zaś dziecko nie uczestniczyło wcześniej w żadnej z form wychowania przedszkolnego, aby mogło rozpocząć naukę jako pierwszoklasista, musi otrzymać opinię psychologa, potwierdzającą możliwość rozpoczęcia tzw. wcześniejszej nauki. Czy skutki zmiany przepisów mogą wpłynąć negatywnie na przyszły rozwój dzieci? Badania temu przeczą. W USA normą jest, iż naukę w odpowiedniku polskiej szkoły podstawowej zaczynają właśnie sześciolatki. Również w Europie dzieci rozpoczynają edukację w tym właśnie wieku, a nawet wcześniej! W Anglii decyduje o tym miesiąc urodzenia: „first september after their fourth birthday”. Co oznacza, że w zależności od tego, czy data urodzin dziecka przypada przed wrześniem lub we wrześniu i po, to rozpocznie ono naukę mając 4 bądź 5 lat.

Both comments and pings are currently closed.