Konflikt między dzieckiem a nauczycielem

Zdarza się czasami, że nasze dziecko wchodzi w konflikt z nauczycielem. W takiej sytuacji nie należy ani brać bez zastanowienia strony dziecka, ani strony nauczyciela. Trzeba raczej wysłuchać racji obu stron i dowiedzieć się, co na temat tego konfliktu myślą inne dzieci i inni nauczyciele. Dopiero po dokładnym zbadaniu całej sprawy powinniśmy cała sprawę przemyśleć i albo walczyć z danym nauczycielem o inne traktowanie naszego syna lub córki, albo też wytłumaczyć dziecku, że zachowuje się niewłaściwie i skłonić je do zmiany postępowania. Konflikty z nauczycielami rodzą się na bardzo różnym tle. Czasami dziecko uznaje nauczyciela za byt surowego i wymagającego, zaś ten jest zdania, że dziecko się leni. Kiedy indziej konflikt może dotyczyć stylu bycia i ubierania się przez dziecko czy jego zachowania wobec nauczycieli i kolegów. Zwykle trudno jest dojść od tego, kto ma więcej racji, a kto bardziej zawinił, dlatego nie należy wydawać wniosków pochopnie. Trzeba podejść do całej sprawy z rozwagą. Należ zawsze mieć na uwadze sprawiedliwość oraz dobro dziecka, ale jednocześnie nie można być zaślepionym i usprawiedliwiać każdy jego wybryk. Na pewno bardzo trudno jest rodzicowi zachować dystans i nie skrzywdzić ani dziecka, ani nauczyciela, lecz z pewnością warto do tego dążyć. Każdy rodzic powinien wiedzieć, że z nauczycielem zawsze należy próbować się porozumieć. Nauczyciel powinien być bowiem naszym sojusznikiem jeśli chodzi o wychowywanie naszych dzieci. Jeżeli jednak konflikt, który powstał jest na tyle poważny, że nie udaje się go rozwiązać jedynym rozwiązaniem może okazać się być zmiana szkoły. Niestety na takim rozwiązaniu zawsze ucierpi dziecko.

Both comments and pings are currently closed.